Priser

Priser hos fastlegen – Gjelder fra 1. juli 2019 – 30. juni 2020

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege/spesialist:  155,- /  204,-
 Sykebesøk allmennpraktiserende lege/spesialist:  209,- /  240,-
 Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud:  56,-
 Blodprøvetaking og andre prøver:  55.-
 Hemoglobin og SR:  55,-
 Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget
 Elektronisk henvisning:  59,-
 Legeattest ved søknad om førerkort gruppe 1 og under 75 år:  600,-
 Legeattest ved søknad om førerkort gruppe 2, 3 og over 75 år:  1000,-
Legeerklæring skole, eksamen, kroppsøving, treningsstudio:  100,- til   200,-
Ekspedisjonsgebyr ved foresending av rekvisisjoner, henvisninger osv. pr brev, faks og telefon:  66,-
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist:  155,-/257,-
Når legen må kreve inn ubetalt honorar, kan legen i tillegg til honoraret, belaste pasienten for legekontorets kostnad vedrørende dette:  58,-
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer
Gynekologisk undersøkelse, enkle, elastiske bind m.m.:  63,-
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.:  95,-
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.:  134,-
Større kirurgisk inngrep, større sårskift m.m.:  181,-
Tillegg for spesiell materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.m.:  Fra 80,- til 400,-