Ansatte

userOle Norden

Fastlege, Spesialist i allmenn medisin.

Tilstede mandag, tirsdag, onsdag, torsdag (partallsuker) og fredag (Oddetallsuker).

 

 

 

 

userFrank Robert Kristiansen

Fastlege, Spesialist i allmenn medisin.

Tilstede mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Fast borte hver fredag.

 

 

 

userSirin Hilde Johansen

Fastlege, Spesialist i allmenn medisin.

Tilstede mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Fast borte hver fredag.

Fra 01.03.2020 vil Anna Bremnes vikariere hver tirsdag og torsdag.

 

 

userLise Zimowski Johansen

Fastlege, Spesialist i allmenn medisin.

Tilstede mandag, annenhver tirsdag (partallsuke) og torsdag (oddetallsuke).

Fast borte hver onsdager og fredager.

Vikarlege Andreas Wahl Blomkvist deler listen med Lise Zimowski Johansen.

PERMISJON PÅ UBESTEMT TID – vikarlege Andreas Wahl Blomkvist

 

 

userAndreas Wahl Blomkvist

Legevikar.

Vikar for Lise Zimowski Johansen fast annenhver tirsdag (oddetallsuke) og torsdag (partallsuke).

Fast tilstede hver fredag.

 

 

 

user

Unni Ringberg

Fastlege, ph.d.

I PERMISJON

 

 

 

userSeija Maria Pedersen

Legevikar.

Vikar for Unni Ringberg.

Tilstede mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Fast borte onsdager.

 

 

userTrygve Sigvart Deraas

Fastlege, Spesialist i allmenn medisin, ph.d.

Tilstede mandag, tirsdag og onsdag.

Fast borte torsdager.

Fra 01.03.2020 vil Anna Bremnes vikariere hver tirsdag og torsdag.

 

 

userAnna Bremnes

Vikarlege

Fra og med 1. mars 2020 vil Anna Bremnes være vikar for Trygve S. Deraas og Sirin H. Johansen.

Hun vil vikariere for Trygve S. Deraas hver mandag og onsdag.

Hun vil vikariere for Sirin H. Johansen hver tirsdag og torsdag.

 

 

userSofie Grimstad Fagerborg

LIS1 (Turnuslege).

Gjelder fra 01.03.2020

 

 

 

 

userCamilla Strand Kanstad

Autorisert helsesekretær.

 

 

 

 

 

userChristel Nordeng

Autorisert helsesekretær.

 

 

 

 

 

userIna Karlsen

Autorisert helsesekretær.

 

 

 

 

 

userTrude Bruvold

Autorisert helsesekretær.

Kontorleder.