Fysisk oppmøte

Fysisk oppmøte egner seg dersom du trenger å undersøkes av legen eller ta blodprøver.

Vi må foreløpig begrense fysisk oppmøte for å unngå å smitte av koronavirus til pasienter og ansatte. Derfor vil alle som har valg denne konsultasjonformen bli oppringt av helsesekretær samme dag.

Her er eksempler på når du må møte opp til fysisk time:

  • Skader
  • Svangerskapskontroller (1. svangerskapskontroll kan med fordel gjøres på videokonsultasjon)
  • Ny oppståtte smerter som brystsmerter, magesmerter o.l.
  • Gynekologiske undersøkelse

Du skal IKKE møte fysisk på legekontoret dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller oppkast og diare. Ta kontakt per telefon eller ved annen konsultasjonsform for en avklaring. Ved behov for fysisk legeundersøkelse vil du kunne bli henvist av din lege til kommunens “Luftveisklinikk” dersom undersøkelsen haster. Det er ikke mulig for pasienter å kontakte luftveisklinikken direkte, henvisning skal gå via lege. Dersom det ikke haster vil vi kunne finne løsninger hos oss selv som sikrer at du får den hjelpen du trenger uten at vi utsetter andre for smitte.