E-Konsultasjon
E-konsultasjon kan brukes til enkle problemstillinger som du allerede har vært i kontakt med legen din for.  E-konsultasjon kan også brukes dersom du har behov for sykemelding pga karantene o.l.
Helsenorge har en “Check-list” som du bør besvare dersom du har luftveissymptomer.
Ved mistanke om smitte av korona så dekkes konsultasjonen av folketrygden.