Alt om korona

På bakgrunn av koronavirus-utbruddet ønsker vi å redusere risiko for smitte til besøkende og ansatte ved Nordbyen legesenter. Vi ber derfor om at ingen møter direkte på legekontoret, men tar kontakt på telefon eller bestille time på Helsenorge. Se under konsultasjonstyper hvilken konsultasjon som er aktuell for deg. Ring gjerne dersom du er i tvil.
Dette gjelder også derom du har luftveissymptomer og ønsker vurdering av lege. Lege vil ved hjelp av video- eller telefonkonsultasjon vurdere om det er behov for henvisning til kommunens luftveisklinikk. (Pasienter skal ikke ta direkte kontakt med luftveisklinikken)
Vi anbefaler kortest mulig tid, helst mindre enn 10 min på henholdsvis venterom, laboratoriet og legekontoret.
Alle som skal ta blodprøver/sårskift/suturfjerning osv, må ta kontakt med oss på telefon på forkant og få tildelt en time.
Du kan nå bestille time for koronatest via nett.
Bestille time for koronatest via nett
Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten “koronasjekk”
Ta koronasjekk
Generell informasjon om koronavirus og hvem som skal testes finner du på: https://helsenorge.no/koronavirus og fhi – hvem skal testes
Har du likevel spørsmål om koronavirus og hvem som skal testes, ta kontakt med Tromsø kommune på tlf.  469 07 899 eller se deres hjemmeside: Tromsø kommune – Alt om korona