Aktuelt

Skoleelever som trenger legeerklæring for fravær må ta kontakt 1. fraværsdag om morgenen, og må regne med å møte til time.

Undervisningsdepartementet en midlertidig endring i bestemmelse om legeerklæring ved sykdom videregående skoler. Det er nå tilstrekkelig med egenerklæring hvis over 18 år, eller foreldrebekreftelse dersom under 18 år.

 

Viktig informasjon om fredager
Fredager kjører vi lavdrift og ber om rutinemessige kontroller, blodprøver, attester o.l. bestilles uka etter.

 

Førerkort
Skal du fornye førerkort, husk å fylle ut egenerklæring “Søknad om førerkort” på forhånd og ta med på legetimen.

Skjemaet finner du her.

 

Undervisningskontor
Nordbyen legesenter er et undervisningskontor for medisinstudenter og helsesekretærelever. Du kan derfor møte studenter som er under veiledning av din fastlege.