Velkommen til Nordbyen Legesenter

Her kan du finne informasjon om åpningstider, telefontider og mye mer.
Trykk på “Logg på HelseNorge” for å:

Bestille time
Fornye resepter på fast medisin
Kontakt legekontoret

OBS! Det vil foreløpig ikke være mulig å bruke tjenesten “e-konsultasjon”

Timene vil være tilgjengelig 1 uke av gangen og blir lagt ut hver fredag.

Vi ekspederer bestillinger av resept så snart som mulig, men senest innen 3 virkedager. Bestill nødvendig medisin i god tid.

Skoleelever som trenger legeerklæring for fravær må ta kontakt 1. fraværsdag om morgenen, og må regne med å møte til time.

 

Med vennlig hilsen

Nordbyen Legesenter

 

REDUSERT BEMANNING UKE 8,9 og 10
Pga redusert bemanning i uke 8, 9 og 10 så vil åpningstiden på telefon reduseres.
Telefonen er åpen mellom kl. 09:00 – 10:30 og 12:30 – 14:00 (tirsdager 09:00 – 10:30 og 13:15 – 14:15). Det kan oppstå en del ventetid på telefon.
Forespørsler som ikke haster anbefales å sendes via Helsenorge “Kontakt legekontor”.

 

VIKTIG INFORMASJON
Fra og med 1. mars 2020 vil Anna Bremnes være vikar for Trygve S. Deraas og Sirin H. Johansen.
Hun vil vikariere for Trygve S. Deraas hver mandag og onsdag.
Hun vil vikariere for Sirin H. Johansen hver tirsdag og torsdag.

 

UKE 9
Sirin Hilde Johansen er tilstede mandag 24/2 og tirsdag 25/2. Andreas Wahl Blomkvist vikarierer for henne onsdag 26/2 og torsdag 27/2.
Trygve S. Deraas fast borte torsdager.
Frank R. Kristiansen er fast borte fredager.
Ole Norden borte torsdag 27/2.
Seija Maria Pedersen fast borte onsdager.
Lise Z. Johansen er tilstede mandag 24/2.
Anna Bremnes er borte mandag 24/2, tirsdag 25/2, ½ onsdag 26/2 og fredag 28/2.

 

Hvordan bestille time på helsenorge.no (video):
https://vimeo.com/195613673