Velkommen til Nordbyen Legesenter

Her kan du finne informasjon om åpningstider, telefontider og mye mer.
Trykk på “Logg på HelseNorge” for å:

Bestille time
Fornye resepter på fast medisin
Kontakt legekontoret

OBS! Det vil foreløpig ikke være mulig å bruke tjenesten “e-konsultasjon”

 

Med vennlig hilsen

Nordbyen Legesenter

 

Endring av digital løsning på Nordbyen legesenter

Fra 6. november 2019 vil Nordbyen legesenter tilby digitale tjenester via «Helsenorge».

Digitale tjenester som vi tilbyr er:

 • Bestill time
 • Forny resept
 • Kontakt legekontoret

Det vil i overgangsfasen fra 6. november – 20. november også være mulig å bruke «Helserespons» til å bestille timer og resepter.

Fra 21. november 2019 vil det ikke lenger være mulig å bestille time og resepter via vårt gamle system «Helserespons».

Vi innfører en forbedret utgave av timebestilling. Du kan da logge deg inn på www.helsenorge.no og trykk «bestill time» for å bestille time til dagen etter. Timene vil være tilgjengelig fra kl. 08:30 dagen før. Et visst antall timer vil være tilgjengelig 3 arbeidsdager fram i tid, flest timer for dagen etter.

Eksempel: Ønsker du time på en mandag, tirsdag eller onsdag, vil et visst antall timene være tilgjengelig fredag kl. 15:00.

Det nye systemet åpner også for bestilling av resepter som går direkte til fastlegen.

Vil du kontakte legekontoret for ikke-medisinske spørsmål kan dette også gjøres i det nye systemet uten bruk av telefon.

Det vil foreløpig ikke være mulig å bruke tjenesten e-konsultasjon.

For mer informasjon:
https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen

 

Influensavaksinen 2019

Influensavaksine for 2019 er nå ankommet.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser